Občan Podnikatel Turista
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
Kaple sv. Floriána Kaple sv. Anny Kaple P. Marie Einsiedelnské Úvodní strana
Kolej piaristů
Česky Deutsch English Česky Deutsch English

Aktuality
7.4.2010 TVÁŘE URANU
Vážená přátelé,

dovoluji si pozvat vás na vernisáž výstavy TVÁŘE URANU, která se koná v pátek 9.dubna od 17.30 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově. První částí je soubor barevných i černobílých velkoformátových fotografií pražského autora Václava Vašků, který se tímto cyklem zamýšlí nad problematikou těžby uranu v Čechách, jejím vlivem na člověka i krajinu. Další částí jsou exponáty z hornického prostředí zapůjčené muzeem v Sokolově, jako např. hornické kahany, sebezáchranné dýchací přístroje, nástroje k ražbě a další. Poslední část tvoří medaile a vyznamenání, které uděloval uranový průmysl, zapůjčené sběratelem z Příbrami. Na výstavě si také můžete prohlédnout přírodní smolinec a změřit jeho radioaktivitu. Na vernisáži budou přítomni členové Konfederace politických vězňů, kteří strávili nedobrovolně část svého života v jáchymovském lágru.
Výstava potrvá do 23. května.


29.3.2010 Vystoupení ZUZANY STIRSKÉ A GOSPEL TIME
Dovolte, abych Vás pozvala do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově. V neděli 11. dubna od 17 hod. zde vystoupí ZUZANA STIRSKÁ A GOSPEL TIME. Jejich gospely a spirituály jsou v jejich podání opravdovým svátkem hudby, vždyť Zuzanu Stirskou přirovnávají znalci k české Fitzgeraldové, se členy sboru Gospel Time dokáže svým zpěvem publikum opravdu nadchnout.

Předprodej vstupenek byl již zahájen, více se dozvíte v příloze.
Těším se na shledanou v klášteře.


5.3.2010 Ostrov se představil na veletrhu
Už devatenáctý ročník veletrhu cestovního ruchu (Holiday World 2010), kde se představilo i naše město Ostrov, se začátkem února uskutečnil v Praze. Partnerskou zemí bylo tentokrát Slovinsko. První dva dny veletrhu byly určeny odborníkům, následující víkend patřil veřejnosti. Naše město v zastoupení Domu kultury a kulturního střediska Klášter Ostrov představilo nejen své obvyklé atraktivity, jako je sám klášterní areál a přilehlé okolí nebo Sorela, ale nabídlo návštěvníkům i nový ojedinělý projekt Cesta porcelánu, který mapuje 220 let trvající tradici výroby porcelánu v severozápadním regionu Čech. Velkou novinkou a zajímavostí byla nabídka čtyř druhů pralinek, dvě z nich s ostrovským městským znakem, které pro tuto speciální příležitost věnoval Jan Bachura. Všichni Ostrovští jistě vědí, jaké výborné sladkosti jeho cukrárna nabízí, proto si dovedou představit velký úspěch, který tato ochutnávka na veletrhu měla. Celkově bych veletrh určitě hodnotila kladně a pevně věřím, že k nám do Ostrova přiláká hodně výletníků. Martina Novotná


4.3.2010 KLÁŠTER OSTROV
Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod.
Během doby konání koncertů je provoz omezen pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

7. března neděle 17.00 hod.
KONCERT
Pěvecký sbor Domova pro osoby se zdravotním postižením Mariánská
Sbor 15 členek pod vedením dlouholetého pedagoga a sbormistra Jiřího Navary zpívá s neobyčejným nasazením a dosahuje podle slov svého uměleckého vedoucího neuvěřitelných výkonů.
Vernisáž výstavy Žijeme s vámi (po koncertě)
Výstava prací klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské potrvá do 5. dubna, na Velikonoční pondělí otevřeno 13.00-18.00 hod. (Více čtěte na str. 7.)

24. března středa 17.00 hod.
BOHOSLUŽBA SLOVA a koncert
U příležitosti svátku Zvěstování Panny Marie

PŘIPRAVUJEME:

9. dubna pátek 17.30 hod., kostel Zvěstování Panny Marie
TVÁŘE URANU
Vernisáž výstavy
Profesionální fotograf Václav Vašků z Prahy zdokumentoval nejdůležitější místa těžby a zpracování uranu v ČR a současně zobrazil její vlivy na životní prostředí a krajinu.

11. dubna neděle 17.00 hod., kostel Zvěstování Panny Marie
ZUZANA STIRSKÁ A GOSPEL TIME
Zuzana Stirská hrála a zpívala v Semaforu coby talentované dítě. Pak nám sešla z očí a vrátila se po letech jako dospělá zpěvačka s mimořádným hlasem. Gospel Time je parta lidí, které hudba baví. Zpívají s plným nasazením to, co mají rádi.


4.3.2010 Domov v Mariánské nabízí hodnotný život
Motto:
Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. (Voltaire)

Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvkové organizace, která je zařízením sociálních služeb Karlovarského kraje, je vytvořit plnohodnotný domov pro člověka s mentálním postižením, sociálně znevýhodněného natolik, že nemůže využívat jiných než pobytových služeb.

Práce přináší pocit užitečnosti
Žijí mezi námi a my (uspěchaní) jim mnohdy nevěnujeme pozornost. Žijí si svým životem, ale v případě Domova v Mariánské je to život velmi bohatý. Každá lidská činnost (a sociální služba obzvlášť) má své limitující faktory, určující hranice možností. V našem Domově jsou čtyři terapeutičtí pracovníci a tedy čtyři pracovní skupiny, do nichž je zapojeno přes 70 klientů. Cílem této terapie je aktivizovat klienty, naplnit jejich volný čas a pomáhat jim prostřednictvím zapojení do práce získat pocit vlastní důležitosti a užitečnosti. Podmínky v dílnách jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu klientů, kteří vyžadují individuální přístup a zároveň k prohlubování (nebo uchování) jejich pracovních dovedností. Kromě keramiky jsou dílny zaměřeny na práci s textilem, papírem, pedigem (štípaný rákos, pozn. red.), dřevem, přírodninami a dalšími materiály. Jsou využívány i techniky jako drátkování, malba na sklo, kámen a dřevo, klienti se učí dřevořezbě, mají možnost podílet se i na výrobě svíček.

Snažíme se začlenit postižené do společnosti
Všechny činnosti v Domově, mezi něž patří i pracovní terapie, mají jedno společné: není nejdůležitější výrobek, ale celek. I malé přispění k tvořivé činnosti, adekvátní možnostem našich klientů, nese s sebou uspokojení v příjemné atmosféře porozumění a vstřícného přístupu. Naši klienti jsou při pracovní terapii vedeni nejen k tvořivé činnosti, ale řeší tu i své problémy, vzájemně komunikují a ovlivňují se. Samozřejmostí se stává i časté pečení různých sladkých dobrot. V pracovních skupinách se během roku pořádají také oslavy narozenin, výlety do blízkého okolí, nácvik textů na společná vystoupení v rámci Domova. Nedílnou součástí každé pracovní skupiny je účast na prezentačních akcích a výstavách. Letos nás čeká již 9. ročník řezbářského sympozia, kdy se v Mariánské opět setkají klienti s umělci, terapeuty, studenty a ostatní veřejností. Hlavním záměrem těchto akcí pro veřejnost je začlenění našich mentálně postižených přátel mezi zdravé občany a stírání rozdílů mezi světem postižených a nepostižených lidí.

Hledáme patrony a kamarády
Jsme rádi a moc si vážíme toho, že se najdou občané i firmy, kterým úroveň života našich klientů není lhostejná a jsou ochotni a schopni podpořit naše snažení finančními nebo věcnými dary. Pomáhají nám tak, aby ve tvářích našich klientů bylo co nejvíc úsměvů a v jejich očích co nejvíc štěstí. V případě, že byste se i vy chtěli stát kamarádem, patronem některého našeho klienta, kterému schází kontakt s rodinou či nemá nikoho blízkého, kontaktujte prosím naši sociální pracovnici na tel. 353 807 208 (207, 205). Jako patron si s naším klientem můžete dopisovat, telefonovat, můžete ho navštívit či vzít na vycházku, výlet, zkrátka umožnit mu zažít pocit, že má ve vztahu někoho jen pro sebe. Za váš zájem předem děkujeme. Mgr. Hedvika Puškášová, ved. aktivit a soc. podpory

Výstava prací klientek Domova v Mariánské bude zahájena v klášterním kostele v Ostrově 7. března. Vernisáž se uskuteční po koncertě pěveckého sboru Domova (viz program na str. 9).


2.3.2010 Pozvánka na vernisáž výstavy spojenou s malým koncertem se společným názvem ŽIJEME S VÁMI
Dovoluji si Vás pozvat na vernisáž výstavy spojenou s malým koncertem se společným názvem ŽIJEME S VÁMI. Oběma akcemi zahajujeme sezonu v Klášterním areálu. Jedná se o výstavu fotografií a prací klientek Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské. Před zahájením výstavy předvede sbormistr Jiří Navara se svým pěveckým sborem krátký, asi půlhodinový koncert. Vše se bude konat v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově v neděli 7. března od 17 hodin. Pokud akceptujete naši pozvánku, vezměte ji, prosím vytištěnou s sebou.

Více v sekci Ke stažení


28.12.2009 KLÁŠTER OSTROV
Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod.
Během doby konání koncertů je provoz omezen pouze na prohlídky kaplí.

UPOZORNĚNÍ!
Od 15. ledna do konce února bude provozní doba kláštera omezena takto:
út-ne: 13.00-17.00 hod.


KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Výstava pokračuje do 14. ledna
BETLÉMY OSTROVSKÝCH SBĚRATELŮ
Neobvyklý skautský betlém, starý dřevěný betlém zachráněný před zničením, také betlém oblíbeného ostrovského řezbáře Václava Nekoly rozšířený o nové postavičky, nové papírové betlémy sběratelky Zdeňky Janischové, malý roztomilý betlém abertamského řezbáře Jiřího Laina a mnoho dalších: betlémy z kukuřičného šustí, perníku, keramiky a skla, vyšívané betlémy a další unikáty si mohou prohlédnout návštěvníci letošní výstavy. Školy, školky a družiny se mohou předem objednat na tel. 724 509 195, 351 001 003.


28.12.2009 Klášterní kostel praská ve švech
V novém roce zdaleka všechno nekončí ani nezačíná. Přesvědčit nás o tom může pokračující výstava v ostrovském kostele Zvěstování Panny Marie, plná lidové tvořivosti, lidské trpělivosti, píle a víry v podobě betlémů ostrovských sběratelů.
Pro ostrovské není žádnou novinkou, protože si ji mohou prohlédnout již potřetí. Letos ovšem kostel praská doslova ve švech, protože exponátů je tak velké množství, že samotní pořadatelé probděli několik nocí s obavou, že nebudou moci všechny betlémy vystavit. Nic ovšem není tak horké, jak to na první pohled vypadá a výsledkem je proto velmi zajímavá a vkusná výstava. Základem jsou obvyklé papírové betlémy, které mívá většina domácností. Pro klášterní kostel jich hned několik zapůjčila Zdeňka Janischová, která nám mimo jiné nabízí i betlém z perníku. Neméně důležitým patriotem a spolutvůrcem výstavy je i Václav Nekola; pyšní se velkou sbírkou, která čítá na více než sto kousků (přesně 111).
Z jeho obrovské sbírky můžeme představit alespoň nejnovější vzácný přírůstek velmi starého betléma z papírmašé, tedy hmoty, ze které se figurky nejprve zformovaly a po vyschnutí opatřily barvami. Pro ostrovské jsou určitě ohromně zajímavé nové postavy ostrovského betléma, který tvoří Svatá rodina před Starou radnicí a spousta postaviček, které vítají Ježíška.
Jistou vzácností jsou betlémy z olivového dřeva pocházející přímo ze slavného města Betléma, které zapůjčili sběratelé Říha a Nekola. Mezi opravdovou raritu bych pak určitě zařadila velmi starý skautský betlém manželů Růžičkových.
Musím říct, že kostel je opravdu úžasně zaplněný neskutečnou škálou figurek z rozmanitých materiálů (např. vosk, neglazovaná keramika, šustí, sklo, dřevo ad.). Sběratelů je, k radosti nás všech, opravdu hodně, proto chcete-li se s nimi všemi seznámit, doporučuji výstavu navštívit.
Výstava trvá do 14. ledna a otevřeno je každý den kromě pondělí.
Fotografie si můžete prohlédnout na: www.dk-ostrov.cz. Martina Novotná


20.11.2009 KLÁŠTER OSTROV
Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod.
Během doby konání koncertů je provoz omezen pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

30. října pátek 17.30 hod., kostel Zvěstování Panny Marie
OBRAZY EMMY A BÁRY SRNCOVÝCH vernisáž výstavy
Matka Emma i dcera Bára Srncovy jsou vlastní profesí herečky, ale ve výtvarném umění nalezly další uplatnění i vyjádření svých niterných světů. Ema začala malovat již na zájezdech s Černým divadlem Jiřího Srnce, vystavovala na mnoha místech světa, např. v SRN, Velké Británii, Španělsku, Monaku, Švýcarsku, Portugalsku… Má tři děti a v r. 1986 se provdala za Jiřího Beránka.
Bára se srovnání s tvorbou své matky nebojí. Přiznává, že styl má podobný, což je dáno tím, že s maminkou žije již 38 let. Televizní diváci ji znají z mnoha filmů, nezapomenutelná je její Rampepurda ze seriálu Bylo nás pět.
Vystavená díla jsou prodejná.
Výstava potrvá do 29. listopadu.

Připravujeme:
4. prosince pátek 17.30 hod., kostel Zvěstování Panny Marie
BETLÉMY vernisáž výstavy
Během výstavy bude možné odevzdávat poštu pro Ježíška, pro dopisy s přáníčky si přijede Ježíšek z Božího Daru.


20. prosinec neděle 17.00 hod., kostel Zvěstování Panny Marie
ADVENTNÍ KONCERT
Na poslední adventní koncert přijali pozvání: Jarmila Žilková (soprán), Petr Frýbert, sólista ND Praha (tenor), Julie Frýbertová (flétna), Lenka Navrátilová (klávesy), žák ostrovské ZUŠ (housle doprovod). Program: Jakub Jan Ryba, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, italské cansonetty, barokní koledy20.11.2009 Obrazy Emmy a Báry Srncových v klášteře
Dny se pomalu krátí, občas na nás doléhá smutek a podzimní nostalgie. Chmury ale rychle zaženete na výstavě obrazů Emmy a Báry Srncových v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově. Jejich obrázky mají zvláštní moc „pozvednout člověku koutky úst směrem vzhůru“, jak napsal Jiří Suchý.
Emma Srncová, malířka naivních obrázků, dříve herečka Černého divadla, ještě dříve manekýnka, maluje obrázky, na kterých rozkvétají neskutečné louky v dalekých krajích, vznášejí se kola vezoucí veselé klauny nebo nevšímavé milence, nebo se z nich usmívají dívky a ženy s dlouhými a rozevlátými vlasy. Její dcera Barbora vystudovala Státní konzervatoř Praha, jako herečka našla uplatnění na scénách Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, Černého divadla v Praze, divadel Panoptikum i Ta Fantastika. Svou fantazii a obrazy svého vnitřního světa přenáší na plátna jako její maminka. Vystavená díla jsou prodejná, což by mohla být vítaná inspirace pro vánoční dárek. Výstava potrvá do 29. listopadu.


<< 1   2   3   4   5  6  7   8   9   10   11   >>