Občan Podnikatel Turista
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
Kaple sv. Floriána Kaple sv. Anny Kaple P. Marie Einsiedelnské Úvodní strana
Kolej piaristů
Česky Deutsch English Česky Deutsch English

Aktuality
20.11.2009 Stvrzení spolupráce s městem Wunsiedel
Několikaletá spolupráce mezi Ostrovem a bavorským městem Wunsiedel byla oficiálně stvrzena 26. září 2009 v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. V Deklaraci o spolupráci je mj. zakotveno, že obě města budou usilovat o aktivní podporu rozšíření vzájemného porozumění a spolupráce rozvojem poznání a výměnou informací mezi občany a zastupitelstvy a o jejich uvádění do povědomí obyvatelstva obou měst. Na základě vzájemného respektu chtějí představitelé - politici obou měst tímto aktem otevřít dveře ke konkrétní spolupráci svým spoluobčanům, spolkům, školám, sportovcům, umělcům, firmám atd. Slavnostního aktu se zúčastnila početná oficiální delegace z Wunsiedelu v čele s prvním starostou Karlem Willi-Beckem; role patrona při uzavření nového partnerství se ujalo město Rastatt v čele s vrchním starostou Hansem Jürgenem Pütschem.


5.10.2009 Kočka - hračka, jakou bych si přál
Soutěž pro holčičky a kluky
V průběhu výstavy Kočkohrátky v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově se uskuteční výtvarná soutěž dětí z mateřských škol a žáků I. stupně základních škol. Hodnoceny budou obrázky, inspirované výstavou Kočkohrátky a doručené (osobně nebo poštou) během trvání výstavy do místa konání výstavy nebo do Informačního centra v Domě kultury Ostrov do 20. října 2009.
Práce budou hodnoceny ve dvou kategoriích: Děti z mateřských škol a žáci I. stupně základních škol. Ceny výtvarné soutěže „Kočka - hračka, jakou bych si přál“ budou slavnostně uděleny před zahájením koncertu KSO v neděli 25. října v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově v 17.00 hod.


1.10.2009 Příběh truhly
Zcela nedávno byla muzeální expozice v ostrovském klášteře obohacena o velmi zajímavý artefakt, který se s velkou pravděpodobností váže k historii Posvátného okrsku. Jedná se o malovanou truhlu z roku 1849. Truhla s malbami lidového charakteru je dnes v česko-německém pohraničí již zcela unikátním a nadmíru cenným kouskem. Několik jich má ve sbírkách například františkolázeňské muzeum na hradě Seeberg. Naše truhla pochází zřejmě přímo z ostrovského kláštera, piaristické koleje a nese malbu madonky s Jezulátkem v barokních šatech obklopených svatozáří. Po zrušení koleje a následně i dívčího penzionátu se zřejmě dědila z generace na generaci. V Ostrově zůstala až do dnešních dní. Víme jen, že ji nedávno neznámá starší paní dala do místního starožitnictví, protože odcházela do domova důchodců a truhla by se jí tam už nevešla. Truhla v sobě nese ale zcela jistě zajímavý příběh. Proto prosíme, pokud neznámá majitelka truhly čte tyto řádky, aby se nám ozvala do Domu kultury nebo ostrovského kláštera a příběh truhly nám pomohla objasnit. Předem děkujeme. Více informací naleznete v příštím čísle Ostrovského měsíčníku.
Mgr. Lubomír Zeman


17.9.2009 Vzpomínky a novinky v kulturním dění
O prázdninách jsme se mohli těšit z výstav na Staré radnici, kde nás mile překvapily dřevěné loutky pánů Zajačeka a Brože a druhá neméně úspěšná výprava za „Kamzíkem na pohlednicích“. Klášterní areál na nás dýchnul smutnou, leč zajímavou tematikou v podobě výstavy Zničené kostely, kterou jsme měli možnost vidět přes dva měsíce. S koncem výstavy přišli do kláštera členové DaD kvintetu, kteří ukončili prázdninový mumraj hudbou a zpěvem. Jako bonus byl v klášterním areálu uveden již druhý ročník večerní prohlídky, který bude vždy lákat svou krásou zejména za vlahých letních večerů. Dům kultury se pochlubil promítáním v kinokavárně (Doba ledová 3, Harry Potter a princ dvojí krve a jiné), kreslit nás naučila Letní škola kresby a malby díky zkušené lektorce Wasylukové. Na své jsme si mohli přijít také v Ekocentru, MDDM, Letohrádku atd. Tečkou za létem bývá už tradičně Michaelská pouť, kde často s břichem plným sladkostí sledujeme bohatý program. Na konec září bylo letos naplánované také divadlo s Dürrenmattovou tragickou fraškou Play Strindberg, která měla otevřít pomyslné dveře divadelní sezóny v DK Ostrov.
Září, které nám odstartovalo dlouhou řadu každodenních povinností, máme tedy za sebou a je na místě zauvažovat o nějakém dalším pohlazení v podobě kulturního vyžití. V našem městě máme nabídku poměrně širokou… Že se máme na co těšit, napovídá chystaná nejúspěšnější hra britského dramatika a režiséra Davida Farra - Brýle Eltona Johna. Přestože se jedná o komedii, ve které hrají velkou roli skutečná fakta z watfordského fotbalového klubu, je hra vhodná nejen pro muže. V listopadu by nás mohla potěšit světově proslulá komedie Miláček Anna o tom, že není šikovné přivést si domů milence, právě když má náš manžel v ložnici svou přítelkyni. Stará Radnice znovu otevřela náruč malým návštěvníkům pohádkou: Jak si Kuba Marjánku zasloužil aneb Putování za štěstím; pohádka bude děti vítat každý měsíc. V říjnu to bude například pohádkové představení Z košíku v provedení Divadelního sdružení Podividla ažažAš. Přednáška Antarktida navázala na pásmo cestovatelských přednášek, první byla vyloženě zimní, v říjnu se nám výrazně oteplí přednáškou Thajsko a Barma - Země úsměvů a v dalších měsících na nás tedy čeká překvapení, která země a její podnebí se na nás přichystá. Určitě můžeme z přednášek čerpat také tipy na dovolenou.
Kromě výstav, divadel a koncertů si jako každoročně užijeme s festivalem Oty Hofmana, který potěší nás všechny, kdo se rádi pohybujeme v dětském světě. Letošní motto je: Děti v akci. Také my, kteří rádi tančíme, si přijdeme na své v záplavě plesových radovánek. Ti, kteří tančit neumí nebo si nevěří, mají šanci pilovat své taneční kreace každé pondělí ve společenském sále DK v rámci právě zahájených tanečních kurzů.
Zkrátka, abych vše shrnula: Vítejte v nové kulturní sezóně a přeji vám opravdu hodně milých zážitků, ať už se potkáme na koncertě v klášterním areálu, na výstavě na Staré radnici nebo v DK na divadle. Jakékoli místo, kde vás potěší, má svůj smysl a vězte, že i když na Ostrov občas třeba nadáváme, je to město, kde si každý může přijít na své.
Martina Novotná


3.9.2009 Den otevřených památek se v Ostrově uskuteční 12. září od 13.00 do 17.00 hod.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska organizují každoročně významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akci, ke které se tradičně přihlásilo i naše město. Nejširší veřejnosti se otevřou brány nejzajímavějších památek, i těch, které jsou jinak nepřístupné. Lokálním garantem přípravy a průběhu letošní akce je město Ostrov. Národní téma pro tento rok je: Památky měřené časem.
Město Ostrov přihlásilo letos ke Dnům evropského dědictví tyto památky: klášterní areál (Posvátný okrsek), kostel sv. Jakuba Většího, farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné, Starou radnici s výstavou věžních hodin a prohlídkou gotických sklepů a Palác princů, součást ostrovského zámku, kde se naskytne unikátní možnost prohlídky před započetím rekonstrukce objektu, k hromadné prohlídce se zájemci mohou sejít 12. září ve 14.00 a v 15.00 hod. před vchodem do Paláce princů (od Bílé brány). Galerie umění Karlovy Vary umožní prohlídku Letohrádku.
Sdružení historických sídel ČMS zveřejnilo Online katalog všech zpřístupněných památek v celé republice na internetové adrese: http://www.shscms.cz/ehd/. Na těchto stránkách je i přehledná mapa všech míst zapojených do Dne otevřených památek.


1.9.2009 Smlouva
Dne 17. 12. 2008 se obrátilo vedení bavorského města Wunsiedel na vedoucí představitele Ostrova s návrhem završit čilé kontakty mezi oběma městy uzavřením partnerské smlouvy.
Více jak 10 let existuje spolupráce mezi Gymnáziem Ostrov a Gymnáziem Wunsiedel. Další společnou aktivitou jsou odborné semináře s názvem Zelené dny. 1. Německo – české zelené dny proběhly v bavorském Wunsiedelu ve dnech 18. – 19. listopadu 2004, kde město Ostrov zaujalo pozici partnerského města tohoto projektu. 2. Česko – německé zelené dny se konaly v Ostrově ve dnech 18. – 19. května 2006, kdy město Ostrov bylo žadatelem o dotaci a Wunsiedel se stal partnerským městem ve zmíněném projektu. Město Wunsiedel mělo zájem v této tradici pokračovat, a proto se projekt Euregio – Zelené dny 2008 uskutečnil ve dnech 23. – 25. září 2008 pro změnu na bavorské straně. Město Ostrov vystupovalo v pozici přeshraničního partnera a odbornou stránku projektu zaštítila vysoká škola Wädenswil ve Švýcarku pod vedením prof. R. K. Schöffela. Rovněž Dům kultury Ostrov a Základní umělecká škola Ostrov se prezentovaly ve Wunsiedelu na Slavnosti kašen 23. června 2007.
A letošním roce se do Wunsiedelu vypravili hasiči z Jednotky dobrovolných hasičů Ostrov na oslavy založení tamního hasičského sboru.
Vzhledem k výše uvedeným aktivitám, poloze města Wunsiedel (vzdálenost 90 km
z Ostrova) a možné další přeshraniční spolupráci v souvislosti s připravovanými projekty obou měst s podporou dotačních titulů z EU byl usnesením Zastupitelstvem města Ostrov
č. 09/09 dne 29. ledna 2009 schválen záměr uzavřít s bavorským městem Wunsiedel smlouvu o partnerství. K oficiálnímu stvrzení partnerství mezi městy Ostrov a Wunsiedel – k podpisu Deklarace o spolupráci – dojde v sobotu 26. září 2009 v 17.00 hod. v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově.24.8.2009 Výstava Kočkohrátky (hračky - nehračky)
Klikatou cestou, která trvala pět let, z Brna (2003) přes Nový Jičín, Břeclav, Ostravu a Nové Město na Moravě (2004), Vysoké Mýto (2005), Bruntál a Mikulov (2006), Kamenici nad Lipou (2007) a Písek (2008) se výstava Kočkohrátky, rozšířená o dřevěné „hračky - nehračky“ Václava Kubáta dostala na svou jedenáctou štaci. První zářijový úplněk, který mají kočky tak rády, v sobotu 4. září, bude v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově zahájena výstava, kterou pro děti i jejich rodiče připravili návrháři sdružení Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR.
Základem výstavy je část vyhrazená dětem k manipulaci a hře. Další hračky, loutky, herní nebo dekorativní předměty spojené zvoleným tématem „kočka“, zhotovené vesměs z přírodních materiálů, mohou být rodičům i dětem inspirací k vlastní tvorbě. Výstava je doprovázena výtvarnou soutěží dětí z mateřských škol a žáků I. stupně základních škol „Kočka - hračka, jakou bych si přál“. Exponáty je také možno zakoupit nebo objednat. Výstava je doplněna ukázkami lidových hraček jako inspiračního zdroje moderní autorské hračky a ukázkami školních cvičných prací SUPŠ a VOŠ v Praze na Žižkově náměstí. Doprovodné informace o visačce „Správná hračka - vybráno odborníky“ pomohou rodičům při výběru vhodných hraček pro jejich děti ze záplavy nabízeného, ne vždy hodnotného a nezávadného zboží.
Výstava bude zahájena v pátek 4. září v 17.30 hodin a potrvá do 23. října. Otevřena bude denně od úterý do neděle 9.30-12.30 a 13.00-18.00 hodin. Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu ze stran škol je možné návštěvu výstavy předem objednat na tel. 353 800 523, 724 509 195 nebo e-mailem:carna@dk-ostrov.cz. Jsme zvědavi, kolik návštěvníků k dosavadním 33 tisícům asi přibude. Srdečně zveme děti i rodiče.
PhDr. Oskar Brůža, koordinátor UVU ČR


1.7.2009 Charitativní koncert věnovaný maminkám v tísni
Máte chuť udělat nejen pro sebe, ale i pro druhého člověka něco dobrého? Chcete spojit příjemné s užitečným? Pokud si přece jen naleznete chvilku zastavit se, rádi bychom vás pozvali na charitativní koncert, který se uskuteční 5. července od 19.00 hodin v ostrovském klášterním areálu. Za váš drobný příspěvek uslyšíte skladby klasických autorů, např. J. S. Bacha, A. Vivaldiho, ale i písně jazzového žánru, např. J. Ježka nebo G. Gerschwina. Celý večer vás budou doprovázet studenti plzeňské konzervatoře, a to za krásného tónu příčné flétny Jany Radilové v doprovodu výborného klavíristy Aleše Vítka společně se zpěvem Zuzany Seibertové. Výtěžek bude věnovaný domu Sv. Zdislavy v Aši, který poskytuje domov těhotným ženám a matkám s dětmi bez střechy nad hlavou. Patronka domova sv. Zdislava byla proslulá svou pevnou vírou v Boha, která jí pomáhala starat se o nemocné a chudé. V kronice Dalimilově čteme: „Pět mrtvých boží mocí vzkřísila, mnoha slepým zrak vrátila, chromých a malomocných mnoho uzdravila a nad jinými ubohými veliké divy činila.“ (Dalimil 87, 5). K tomu všemu však zvládala i světské povinnosti. Již v patnácti letech byla provdána za významného šlechtice, rytíře Havla z Markvartic. Spolu s ním v Lemberku založili klášter dominikánů. Stala se z ní matka čtyř dětí, která zemřela ve velmi mladém věku. Příkladný život naplněný láskou k Bohu a lidem i její zázračná moc pomáhat trpícím je zachycena na 24 obrazech vystavených v hrobce, kde jsou uloženy její ostatky pod kostelem sv. Vavřince v Jablonném. V roce 1995 se stala patronkou rodin. Doufáme, že naše hudba rozechvěje vaše srdce a společně potěšíme i srdce všech maminek, které potřebují naši pomoc.


14.5.2009 KLÁŠTER OSTROV
Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod.
Během doby konání koncertů je provoz omezen pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Pokračuje výstava SKRYTÁ KRÁSA MINERÁLŮ
Drahé kovy a kameny jsou jedny z nejpozoruhodnějších darů přírody. Svými kvalitami
a estetickými vlastnostmi vždy přitahovaly lidskou pozornost a záhy zaujaly mezi ostatními přírodninami zvláštní postavení. Každý z vystavených exponátů může zaujmout buď svým tvarem, vzhledem nebo barevností. Vybrané vzorky vhodně reprezentují oblast Krušnohoří
a okolí města Ostrova do vzdálenosti asi 40 km. Minerály vystavují ostrovští sběratelé.
Druhou částí výstavy jsou makrofotografie mineraloga a fotografa Karla Křížka z Telče, který laskavě zapůjčil zvětšeniny detailů minerálů velkých formátů. Třešničkou na dortu můžeme nazvat krajkové motivy, kterými doplní chladnou krásu kamene autorka Jana Dvořáková.
Výstava potrvá do 20. května.


14.5.2009 Nepřipusťme návrat totalitních režimů!
„Demokracie je velice křehká nádoba a uchránit ji před jakýmkoliv nebezpečím není jednoduché. To, že se naše republika zapojila do Evropského společenství i do NATO, je jistou zárukou bezpečnosti a demokracie. Doba, kdy komunistická perzekuce zasáhla mnoho občanů naší země, je naštěstí za námi a my již nikdy nesmíme připustit sebemenší náznak návratu bezpráví na lidech, jakého se dopustil právě komunistický režim.“ Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu
V rámci letošního Jáchymovského pekla 22. května od 17.00 hod. se v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie uskuteční vernisáž dvou výstav s podobnou tematikou. „Pocta všem, kteří vzdorovali“ je první z výstav Konfederace politických vězňů České republiky. Na 30 panelech tematicky znázorňuje všechny vrstvy obyvatel, kteří se postavili na odpor proti totalitě. Tato část potrvá pouze do 30. května! Druhá výstava se jmenuje „III. odboj v Československu“ a je zaměřena na vojenský odboj v 50. letech. Autoři, manželé Kratochvílovi, se zaměřili na tu část odboje, která dosud nebyla tak rozsáhle zpracovaná. Iniciátory a propagátory této výstavy byli europoslanci Duchoň, Vlasák a Nina Škottová. Průvodní dvojjazyčná publikace doplňuje význam výstavy. Již na podzim roku 2007 byla první vernisáž v Hradci Králové a pak následovala další města. Do Ostrova putuje výstava ze Senátu ČR, v Ostrově potrvá do 21. června. V rámci vernisáže se můžete těšit nejen na zasvěcené průvodní slovo nebo setkání s účastníky III. odboje, ale také na zvuk varhan, který se po mnoha letech klášterním kostelem opět rozezní.
Věra Čarná, ved. Kláštera Ostrov


<< 1   2   3   4   5   6  7  8   9   10   11   >>