Občan Podnikatel Turista
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
Kaple sv. Floriána Kaple sv. Anny Kaple P. Marie Einsiedelnské Úvodní strana
Kolej piaristů
Česky Deutsch English Česky Deutsch English

Aktuality
8.4.2009 Slevy poskytované na koncerty v Klášteře Ostrov
S občanským sdružením Zájmová skupina důchodců, Svazem postižených civilizačními chorobami, Svazem diabetiků a Svazem tělesně postižených v Ostrově byla dohodnuta sleva vstupného na koncerty v Klášteře Ostrov takto: zájemci si mohou zakoupit vstupenky po předložení průkazky nebo potvrzení o zaplacení členského příspěvku (Zájmová skupina důchodců Ostrov), pouze ale v předprodeji. Před představením na místě již nebude sleva poskytována.


8.4.2009 Klášterní slavnosti v Ostrově
V posledních letech stále roste zájem o víkendové akce nejen pro rodiny s dětmi. Stálé oblibě se těší nejrůznější pouti a městské slavnosti. Proto jsme se i my rozhodli přidat do kalendáře ostrovských kulturních akcí novou tradici – Klášterní slavnosti.
Místem konání je klášterní zahrada v klášterním areálu v Ostrově a datem konání je neděle 3. května. Počátek května jsme nevybrali náhodou. Hlavním důvodem jsou svátky, které se k tomu to období pojí. Jednak je to svátek sv. Floriána, kterému je zasvěcena jedna z kaplí a je zde také svátek Panny Marie Věrné, jejíž socha několik set let přináší své milosti dříve v klášterním a dnes ve farním kostele. Důležitý je také fakt, že počátek května je již skutečných začátkem turistické sezóny a je výrazným protipólem termínu Michaelské pouti, která se naopak koná k závěru turistické sezóny.
Klášterní slavnosti budou zahájeny v 10.00 hod. odhalením obelisku Velkovévodkyně Marie Antonie, manželky Velkovévody toskánského Leopolda II. Marie (více na straně 6). Součástí slavnostního zahájení bude představení žáků ZUŠ Ostrovské pověsti pod vedením Lucie Veličkové. Na flétny zahraje soubor pana učitele Klauka. V dalším programu vystoupí hudební slupiny Trepka, Tuláci a Petr nebo Pavel. Pro děti je připravená interaktivní pohádka O červené Karkulce, vystoupení na chůdách, lukostřelba, sokolnící a koníci občanského sdružení Macík.
Jelikož se slavnosti konají u příležitosti svátku patrona všech hasičů sv. Floriána, hlavním organizačním partnerem akce se stal Sbor dobrovolných hasičů v Ostrově. Děti si budou moci prohlédnout hasičskou techniku a jsou pro ně připraveny nejen zajímavé ukázky, ale také nejrůznější soutěže. Pokud se povede počasí, měly by být zlatým hřebem programu vyhlídkové lety na upoutaném horkovzdušném balónu.
Podrobný program naleznete na poslední straně tohoto čísla Ostrovského měsíčníku nebo na webových stránkách www.dk-ostrov.cz.

Ing. Marek Poledníček, ředitel DK Ostrov


7.4.2009 Klášterní zahradu ozdobí obelisk velkovévodkyně Marie Antonie
V červnu roku 2007 jsme vás informovali o tom, že ostrovští manželé Křepelovi zachránili žulový obelisk, který před 110 lety označoval zahradu velkovévodkyně Marie Antonie. Skoro zázrakem se tento zlomek historie nestal základem nebo jinou částí zahradní architektury.
Marie Antonie pocházela ze španělské královské větve starého šlechtického rodu Bourbonů a v roce 1833 se stala druhou manželkou velkovévody toskánského Leopolda II. Znalci ostrovské historie vědí, že právě Leopold II byl od roku 1861 po tři období starostou města Ostrova a jeho neobyčejná štědrost vůči Ostrovu je dobře známá. Podobně velkoryse vystupovala také Marie Antonie, která mimo jiné výrazně podporovala opravy a provoz nejen gymnázia, ale celého klášterního areálu. Na opravu gymnaziálních budov věnovala 4000 zlatých a v souvislosti s opravou koleje dala také obnovit oltář sv. Antonína Paduánského v klášterním kostele. Spolu s manželem podpořila znovuotevření gymnázia včetně hostiny pro účastníky a oslav dne 1.10.1863. Na své náklady dala velkovévodkyně opravit také pohřební kapli sv. Anny a nově dala zřídit oltář sv. Josefa z Calasanzy, zakladatele řádu piaristů. Ostrovskému školství věnovala dluhopis na 10 000 zlatých s ročním výnosem 500 zlatých. Ostrov tak paradoxně okusil, vzhledem k české averzi vůči Habsburkům, především štědrost a šlechetnost tohoto rodu. Je na nás, abychom kladné osoby našich dějin připomínali. Umístění obelisku Marie Antonie v zahradě kláštera, který tolik podporovala, je tou nejvhodnější příležitostí.
Ing. Marek Poledníček, ředitel DK Ostrov


12.3.2009 Dnes bych už klášterní areál nepoznal
Shodou náhod jsem nedávno zaslechl ve vysílání Českého rozhlasu pořad o obnově historických památek v Ostrově. Jelikož jsem byl jedním z těch, kteří měli možnost strávit vojenskou základní službu právě v Ostrově, a to v přelomových letech 1989-1990, tak mě samozřejmě taková informace velmi zaujala. Pak už bylo poměrně jednoduché se dostat k webovým stránkám, ze kterých je zřejmé, že se v Ostrově daly věci do pohybu správným směrem, z těch několika fotografií na webu je zřejmé, že bych to dnes v areálu bývalé vojenské posádky vůbec nepoznal. Jak je na starých fotografiích vidět, pohled to byl neutěšený (asi tak jak mnohde jinde) a jsem tím raději, že se vám v Ostrově podařilo tento stav úspěšně zvrátit. Jen doufám, že se mi někdy podaří do Ostrova podívat a přesvědčit se na vlastní oči.
Jiří Koupilek, Praha


12.3.2009 Svateb v klášterním areálu přibývá
V uplynulém roce se v ostrovském klášterním areálu uskutečnilo několik svatebních obřadů a svatebčané byli s výjimečným prostředím i atmosférou velmi spokojeni. Stále více snoubenců touží uspořádat si svůj svatební obřad právě v klášterním areálu a množí se dotazy zájemců, jak v takovém případě postupovat.
Důležité je objednat si obřad včas, nenechávat volbu termínu na poslední chvíli. V klášterním kostele se konají také koncerty, výstavy a jiné kulturní akce, v kaplích bývají bohoslužby, proto nejsou tyto prostory vždy volné. Nejvhodnějším začátkem je návštěva klášterního areálu, při které si snoubenci mohou vybrat místa, ve kterých by chtěli obřad mít, a poté zamluvit termín svatby. Poté je ještě nutné požádat na matrice o zadání obřadu. Poplatek stačí zaplatit při bezprostředním jednání o podmínkách před obřadem (hudba, technika apod.)
Zájemci o prohlídku z důvodu svatby mohou napsat e-mail vedoucí Kláštera Ostrov Věře Čarné na adresu: carna@dk-ostrov.cz, případně zavolat na tel. 724 509 195, 353 800 523.


11.3.2009 Výstava SKRYTÁ KRÁSA MINERÁLŮ
Často po nich chodíme, ani si jich ve své lhostejnosti nevšímáme. Přesto je v nich ukrytá krása. Drahé kovy a kameny jsou jedny z nejpozoruhodnějších darů přírody. Svými kvalitami a estetickými vlastnostmi vždy přitahovaly lidskou pozornost a záhy zaujaly mezi ostatními přírodninami zvláštní postavení.
Každého jistě zaujmou exponáty krystalovaných minerálů z krušnohorských lokalit (hematity z Horní Blatné, Hradiště a Mýtinky), turmalíny ze Smolných pecí, aragonity z Ostrova a polodrahokamových odrůd křemene), ukázky leštěných achátů a polodrahokamů z okolí Klášterce nad Ohří. Návštěvníci výstavy mohou dále shlédnout leštěné ukázky zástupců prvohorních jehličnanů araukaritů a kapradin psaronií ze Žluticka.
Blízká oblast Krušnohoří a Slavkovského lesa patří k významným oblastem výskytu minerálů v České republice. Toto úzce souvisí se slavnou hornickou tradicí kraje v minulosti u nás a ve středoevropském regionu. Polodrahokamy z Ciboušova byly těženy již v době vlády císaře Karla IV. a pravděpodobně i Rudolfa II. a byly použity k výzdobě kaplí sv. Kříže
na Karlštejně a ve Svatováclavské kapli v chrámu sv. Víta v Praze. Krušnohorská naleziště drahých kamenů se nacházejí ve střední části Krušných hor zhruba mezi Vejprty a Chomutovem.
Každý z vystavených exponátů může zaujmout buď svým tvarem, vzhledem, nebo barevností. Vybrané vzorky vhodně reprezentují oblast Krušnohoří a okolí města Ostrova do vzdálenosti cca 40 km.
Skrytou krásu neživé přírody Vám představí ostrovští sběratelé Petr a Tomáš Sütteovi, Zdeněk Vondrák, Petr a Luboš Modrovičovi.
Neméně zajímavou součástí výstavy bude expozice makrofotografií zajímavých detailů minerálů. Autorem je mineralog a fotograf z Telče pan Karel Křížek. Nad krásou, kterou autor nalézá na pouhém centimetru „kamene“, se tají dech.
Třešničkou na dortu můžeme nazvat krásné krajkové motivy, kterými doplní výstavu paní Jana Dvořáková.
Výstavu minerálů, fotografií a paličkované krajky můžete navštívit od 17. dubna do 20. května v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově denně mimo pondělí od 9.30 do 12.30 a od 13.00 do 18.00 hodin. Na vernisáži v pátek 17.dubna od 17.30 hodin bude promítnuta a slovem doplněna prezentace o lokalitách minerálů v Krušnohoří.


11.3.2009 Svátek Zvěstování Panny Marie
Od slavnostního otevření zrekonstruovaného klášterního areálu utekl více než rok a všichni jsme si zvykli klášterní kostel nazývat kostelem Zvěstování Panny Marie. Položil jsem si otázku, kdy tento barokní skvost slaví svůj svátek a kdy bychom tedy měli organizovat poutní slavnost podobnou Michaelské pouti. Svátek Zvěstování Panny Marie se odedávna slaví 25. března, což je devět měsíců před svátkem Narození Páně 25. prosince – Vánocemi. Z pohledu křesťanské části civilizace se jedná o rozhodující okamžik lidských dějin, kdy Bůh chce vstoupit do lidských osudů, a mostem mezi nebem a zemí se má stát mladá dívka Marie. Zvěstování Boží nabídky nepřišlo tenkrát veřejně - jak bychom dnes řekli: v záři reflektorů, ale v skrytu, v soukromí, jako osobní tajemství mezi Marií a Bohem. V tomto duchu bychom tento svátek rádi slavili i my. Uslyšet Boží slovo je snazší v kostele než venku. Pro ty, kdo se o to chtějí pokusit, připravujeme na středu 25. března od 17.00 hodin Bohoslužbu slova, při níž si připomeneme událost, od které již uplynulo více jak 2000 let.
Ing. Marek Poledníček, ředitel DK Ostrov


11.3.2009 Dokument o stavu klášterního areálu v roce 1990
Navzdory zákazu fotografování pořídil Jiří Koupilek před odchodem z vojenské služby v ostrovských kasárnách (v létě roku 1990) několik fotografií, které jsou dnes, po téměř dvaceti letech, velmi cenným dokumentem. S jeho laskavým svolením jsme fotografie postoupili jak ostrovské kronice, tak muzeu v Karlových Varech, které v areálu kláštera provádělo před rekonstrukcí archeologický průzkum. Zde otiskujeme dvě z nich: kostel Zvěstování Panny Marie bez střechy a Einsiedelnskou kapli, před jejímž vchodem dokonce rostly stromy. Za fotografie Jiřímu Koupilkovi jménem celé redakce děkujeme.
Redakce OM


11.3.2009 Výstava STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově

Návštěvní sezona 2009 v ostrovském klášterním areálu bude zahájena zajímavou výstavou zapůjčenou Regionálním stavebním sdružením Karlovarského kraje. Do Ostrova se tak dostává již 8. ročník přehlídky nejlepších staveb a projektů postavených nebo projektovaných pro území Karlovarského kraje. Hlavním důvodem, proč výstava probíhá také v Ostrově, je druhé místo, které získala rekonstrukce Historického Ostrova, jejíž součástí je právě ostrovský klášterní areál.

Výstava potrvá od 1. března do 15.dubna 2009, otevřeno je denně mimo pondělí od 9.30 do 12.30 a 13.00 do 18.00 hod. Vstupné na výstavu - pro dospělé 30 Kč, důchodci a ZTP 20 Kč, děti od 6 do 15 let 10 Kč, školní skupiny 5 Kč/os.

Hlavní podmínkou pro přihlášení stavby nebo projektu bylo, že stavba musí být postavena na území Karlovarského kraje a musí být zkolaudována a uvedena do provozu v období od 1. 1. 2007 do 30. 4. 2008, projekty musí být zpracovány za období posledních 5 let, tj. od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2008. Do soutěže bylo v loňském roce přihlášeno 19 staveb – stavby komunikací a mostů, hotely, revitalizace bytových domů, rekonstrukce historických objektů, parkovací dům, administrativní objekty a sídla firem, revitalizace parků. V přehlídce projektů a urbanistických studií bylo přihlášeno 7 projektů: z chebské oblasti – studie kasáren Klimentov, oblast Karlovarska – rezidence Královská Vyhlídka, bytový dům Forest Hill, hotel Grand Majestic v místě dnešního „kamenolomu“ u Vřídla, krytý plavecký bazén v Tuhnicích, restaurace Metropol. Ze Sokolovska - studie lyžařského areálu Stříbrná-Bleiberg. Návštěvníci se dozvědí jak dopadlo hlasování veřejnosti, která stavba a projekt získaly nejvíce hlasů.


11.3.2009 Provoz kláštera
út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod.
Během doby konání koncertů je provoz omezen pouze na prohlídky kaplí.


<< 1   2   3   4   5   6   7  8  9   10   11   >>