Občan Podnikatel Turista
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
Kaple sv. Floriána Kaple sv. Anny Kaple P. Marie Einsiedelnské Úvodní strana
Kolej piaristů
Česky Deutsch English Česky Deutsch English
Zámecká zahrada
Historická podoba zámecké zahrady Historická podoba zámecké zahrady Zámecká zahrada - současnost Zámecká zahrada - současnost
Ostrov - Zámecká zahrada

Jednou z významných kulturně historických atraktivit města Ostrova je Zámecká zahrada. Pro svou jedinečnou úpravu byla v minulosti označována jako "osmý div světa". V českých zemích neměla obdoby. Osmým divem světa nazval Zámeckou zahradu v  Ostrově karlovarský lékař Michael Raphael Schmutzer (Schmutzen) ve svém spisu "De Nymphis Carolobadensibus" v roce 1663. Málo se však ví, že ostrovská zámecká zahrada zaznamenala v průběhu svého více než tří a půl století trvání dnes již celkem pět vývojových etap. V rámci střední Evropy byla ovšem vždy pojímána jako mimořádné umělecké dílo.

Pohled do historie
Po krátkém držení ostrovského panství ostrovskou městskou radou na počátku 17. století, byl majetek městu po porážce českého stavovského povstání v roce 1620 zkonfiskován. V roce 1623 získal město Ostrov i přilehlé panství do zástavy vojevůdce císařských vojsk, kníže Julius Jindřich, vévoda sasko-lauenburský, engernský a westfálský. Toho roku získal ještě i panství toužimské. Smlouvou ze 30. ledna 1625 pak dostal Julius Jindřich Sasko-lauenburský celé ostrovské panství dědičně. Ostrov se tak za Julia Jindřicha stal opět rezidenčním městem.

text: Mgr. Lubomír Zeman